anasayfa | iletişim | english

GO CAPPADOCIA
Kapadokya oren yerleri

 

......................................................

 

Kapadokya Şehir Haritası

 
 

 

 

KAPADOKYA ÖREN YERLERİ


 

Nevşehir

Nevşehir

Antik dönemde adı "Nyssa" olan Nevşehir'in Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki adı "Muşkara" idi. Osmanlı Padişahı III. Ahmet'in damadı ve sadrazamı olan İbrahim Paşa (1660-1730) doğup büyüdüğü yer olan Nevşehir'e ilgi göstermiş.

 detay

 

 

GöremeGöreme

Nevşehir’e 10km. uzaklıktaki Göreme, Nevşehir-Ürgüp-Avanos üçgeni arasındaki etrafı vadilerle çevrili bölgede yeralır. Göreme kasabası’nın eski adları “Korama, Matiana, Maccan ve Avcılar”dır.

detay

 

 

Açık Hava MüzesiAçık Hava Müzesi

II. yüzyılın sonlarında Kapadokya'da önemli sayıda hıristiyan toplumu bulunmakta idi. Çünkü bu devre ait iki piskoposluk bölgesi bilinmektedir. Bunlardan biri bölgede uzun süre hıristiyanların merkezi olacak olan Kayseri, diğeri de Malatya idi.

 detay

 

 

Ürgüp Ürgüp

Nevşehir'in 20km. doğusunda yer alan bu ilçe Kapadokya'nın önemli merkezlerindendir. Selçuklu Dönemi'nde de önemli bir yerleşim yeri olan Ürgüp, bu dönemde 'Başhisar' olarak anılırdı. Damat İbrahim paşa, Ürgüp'ün sokak ve meydanlarına mermer çeşmeler ve kitabeler yaptırtmıştır.

detay

 

 

UçhisarUçhisar

Nevşehir-Göreme yolu üzerinde, Nevşehir'e 7km. uzaklıktadır. Bölgenin en yüksek noktasında yer alan ve en eski yerleşimin ne zaman başladığı bilinmeyen Uçhisar, yerleşim biçimi açısından Ortahisar'a ve Ihlara Bölgesi'nde yer alan Selime Kalesi'ne benzemektedir.  

detay

 

 

MustafapaşaMustafapaşa

Ürgüp'ün 6km. güneyinde yer alan Mustafapaşa, 20. yüzyılın başlarına kadar Ortadoks Rumların yaşadığı bir kasabadır. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarına tarihlenen eski Rum evleri oldukça zengin taş işçiliği arz ederler.

detay

 

 

AvanosAvanos

Nevşehir'in 18 km. kuzeyinde olan Avanos'un antik dönemdeki adı 'Venessa'dır. Çok sayıda çanak çömlek atölyesi bulunan ilçede seramik yapım geleneği Hititlerden beri süregelmektedir.

 

detay

 

 

Zelve-Saruhan-Paşabağı-ÇavuşinZelve-Saruhan-Paşabağı-Çavuşin

Paşabağlarına 1km. uzaklıktaki Zelve, Aktepe'nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. Üç vadiden olaşan Zelve Ören Yeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir. 

detay

 

 

Ortahisar Ortahisar

Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerinde, Ürgüp'e 6km. uzaklıktadır. Ortahisar Kalesi hem stratejik hem de yerleşim amacıyla kullanılmıştır. Kalenin eteklerinde Kapadokya'nın karakteristik sivil mimari örnekleri bulunmaktadır.

detay

 

 

Hacıbektaş  Hacıbektaş 

İlçeye adını veren Hacı Bektaş-ı Veli, bugün İran sınırları içerisinde bulunan İran sınırları içerisinde bulunan Horasan'da 13. yüzyılda dünyaya gelmiştir. Hacı Bektaş ilk eğitimini dönemin ünlü düşünürü Ahmet Yesevi'den almıştır.

 detay

 

 

Gülşehir  Gülşehir 

Nevşehir'e 20km. uzaklıkta,  Kızılırmak'ın güney kenarında yer alan Gülşehir'in antik adı  'Zoropassos', eski adı ise  'Arapsun' dur. Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'e yaptığı imarı, bir başka Osmanlı Sadrazamı Karavezir Mehmet Seyyid Paşa da Gülşehir'e yapmış, 30 haneli Gülşehir'i bir külliye ile donatmıştır.

 detay

 

 

Aksaray Aksaray 

Hasandağı'nın eteklerinde geniş bir ova üzerine Anadolu'yu doğudan-batıya, güneyden-kuzeye bağlayan ana yolların kesiştiği noktada kurulmuştur. Özellikle Roma Dönemi'nde önemli bir şehir olan Aksaray, adını Kapadokya Krallarından Archelaos'tan almıştır

 detay

 

 

Ihlara Vadisi  Ihlara Vadisi 

Aksaray'a 40km. uzaklıktadır. Vadiye, Aksaray-Nevşehir karayolunun 11. km.sinden sapılarak gidilir. Hasandağı'ndan çıkan bazalt ve andezit yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan çatlaklar ve çökmeler kanyonu oluşturmuştur.

 

 detay

 

 

Selime-Güzelyurt  Selime-Güzelyurt 

Ihlara vadisinin bitiminde yer alır. Selime köyünde dik bir yamacın eteklerine yaslanmış peribacaları, bazilika tipindeki katedrali, köye adını veren ve Selçuklu Dönemi'ne ait Selime Sultan Türbesi, kayaya oyulmuş kalesi ve kaya kiliseleri bulunmaktadır.

 

 detay

 

 

Gümüşler Manastırı  Gümüşler Manastırı 

Niğde'nin yaklaşık 8km. kuzeydoğusunda Eski Andaval yolunun karşısında, Niğde-Kayseri karayolunun 4km. içerisindeki Gümüşler kasabasında bir kaya manastır-kilisedir.

 

 detay

 

 

Derinkuyu  Derinkuyu 

Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde Nevşehir'e 29 km. uzaklıktadır. Derinkuyu yeraltı şehrinin derinliği yaklaşık 85 m.'dir. Bu yeraltı şehri, bir yeraltı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir.

 

 detay

 

 

KaymaklıKaymaklı

Nevşehir'e 19 km. uzaklıkta, Nevşehir-niğde karayolu üzerindedir. Bugünkü Kaymaklı kasabasının ortasında yükselen ve halk arasında "Kaymaklı Kalesi" de denilen yerin altında bulunmaktadır. Yeraltı şehri 1964 yılında ziyarete açılmıştır.

  detay

 

 

Özkonak  Özkonak 

Avanos'un 14 km. uzağında yer alan yeraltı şehri, İdiş Dağı'nın kuzey yamaçlarına volkanik granit bünyeli üf tabakalarının oldukça yoğun olduğu yere yapılmıştır. Geniş alanlara yayılmış olan galeriler birbirlerine tünellerle bağlanmıştır.  

detay

 

 

Özlüce  Özlüce 

Eski adı 'Zile' olan Özlüce Köyü merkezindeki yeraltı şehri, Nevşehir-Derinkuyu karayolu üzerindeki Kaymaklı Kasabasının 6 km. batısındadır.

 

 detay

 

 

TatlarinTatlarin

Acıgöl ilçesinin 10km. kuzeyinde yer alan Tatlarin kasabası gerek yeraltı kenti ve kiliseleri gerekse konut mimarisi ile Kapadokya Bölgesi'nin ilginç yörelerinden birisidir.

 

 detay

 
 
 
 

CROSS GOLF CAPPADOCIA Cross Golf

MATIANA TRAVEL kapadokya tatil

 

 

Tarih     Mimari     Ören Yerleri     Yeme İçme    Konaklama     Turlar    Aktiviteler    Sinema    Eğitim     Foto Galeri     Etkinlik & Duyurular

 

GOCAPPADOCIA is a proud member of

All Rights Reserved. 2009 INDIGO TURIZM SAN. TIC. LTD. STI